Техничке информације

БЕНДИ производи вентиле са мотором са унутрашњим сагоревањем. Постоје углавном две различите врсте вентила који се користе у моторима са унутрашњим сагоревањем, а разликују се као усисни вентил и издувни вентил. Вентили названи усисни вентили мотора пропуштају мешавину горива и ваздуха у цилиндар, а издувни вентил омогућава евакуацију из цилиндра. Овај процес се непрекидно одвија у мотору који ради.

fg